Kontakt

Hrvatski kickboxing savez

Sjedište: Ivana Gundulića 49, 31 000 Osijek

Tajništvo: Trg Krešimira Ćosića 11, 10 000 Zagreb

Matični broj: 3945472

OIB : 33884185888

IBAN: HR9824020061100139478

Predsjednik: Tomislav Bilandžić
E-mail: tomo.bilandzic@gmail.com
GSM: 091 446 00 11

Tajnik: Tomislav Novosel
E-mail: crokickboxing@gmail.com
GSM: 091 446 0010

Urednik portala: Davorin Olivari
E-mail: davorin.olivari@gmail.com
GSM: 098 318 761

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, informacija se može zatražiti dostavom obrasca „Zahtjev na pristup informaciji od javnog značaja“

 

Zahtjev za pristup informacijama