Osposobljavanje kadrova (trenera) u kickboxingu

sparing

U nastavku možete vidjeti obavijest dobivenu od doc.dr.sc Ivana Segedia s Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

ŠKOLOVANJE KADROVA U KICKBOXINGU

RAZINA 1

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA U KICKBOXINGU

Struktura tehnike kao i pravila natjecanja u kickboxingu omogućuju da se ovim sportom mogu baviti djeca od najranije dobi, a nažalost velik broj osoba koje su angažirane u trening kickboxinga nema nikakvu formalnu izobrazbu.

Ova razina stručnog osposobljavanja predstavlja polaznu osnovu za daljnje oblike stručnog usavršavanja i školovanja.

USTANOVA NOSITELJ PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA 

Hrvatski institut za kineziologiju Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

VODITELJ PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA

Prof.dr.sc. Hrvoje Sertić

UVJETI UPISA 

U program osposobljavanja za voditelja/ice kickboxinga može se upisati osoba koja ima:

 • minimalno završenu srednju školu,
 • navršenih 18 godina života,
 • minimalno 5. godina bavljenja kickboxingom
 • specifične vještine i znanja iz kickboxinga koje je polaznik stekao kroz neformalno učenje i koja dokazuje kroz prijemni ispit.

Kandidati su dužni prije početka edukacije položiti određene testove s kojima se provjerava njihova razina motoričkih vještina i tehničkih znanja i pripremljenosti za praćenje programa edukacije.

TRAJANJE PROGRAMA

Program osposobljavanja se provodi nastavom (podijeljenom u dva dijela) u trajanju od 305 sati (nastava općih predmeta u fondu od 50 sati i nastava iz predmeta specijalnosti kickboxinga u fondu od 255 sati).

Nastava je podijeljena u sljedeće nastavne cjeline:

 1. Osnove medicine sporta
 2. Pedagoško-komunikacijske vještine u sportu
 3. Osnove sporta i sportskog treninga
 4. Zaštita na radu
 5. Osnove kickboxinga
 6. Analiza osnovnih tehničko taktičkih elemenata u kickboxingu
 7. Osnove planiranja u kickboxingu
 8. Praktična nastava

RAZINA 2

PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ ZA TRENERA KICKBOXINGA

Završetkom ovog studija postajete STRUČNI PRVOSTUPNIK TRENERSKE STRUKE te stječete SVA PRAVA za provođenje SVIH POSLOVA PROPISANIH ZAKONOM O SPORTU. Završeni studenti će temeljem stečenih znanja steći kompetencije i vještine za uspješno provođenje stručnih poslova koji se ogledaju u kreiranju planova i programa trenažnih procesa u kickboxingu kao i upravljanju kadrovskim, financijskim i prostornim resursima važnim za uspješno stručno djelovanje u pojedinim područjima primjene.

TRAJANJE PROGRAMA

Studij traje 6 semestara, a ustrojava se i izvodi kao izvanredni studij. Završetkom studija stječete 180 ECTS bodova.

USTANOVA NOSITELJ STUDIJSKOG PROGRAMA 

Studijski centar za izobrazbu trenera Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

VODITELJ STUDIJSKOG PROGRAMA 

Prof.dr.sc. Hrvoje Sertić

KRITERIJ ZA UPIS NA STUDIJ

 1. Vrednovanje općeg uspjeha iz srednje škole (do 200 bodova)
 2. Vrednovanje uspjeha predmeta državne mature (do 250 bodova)
 3. Provjera specifičnih motoričkih znanja i sposobnosti (do 450 bodova)
 4. Provjera zdravstvenog statusa
 5. Provjera znanja plivanja

RAZLIKE U KOMPETENCIJAMA SA ZAVRŠENOM RAZINOM 1 I 2

ZAVRŠENA RAZINA 1 

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA

Osoba osposobljenom za rad u sportu podučava osnovnoj tehnici pojedinog sporta, na temelju programa kojega je izradila osoba koja ima najmanje stručnu spremu propisanu za trenera prvostupnika.

ZAVRŠENA RAZINA 2

PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ ZA TRENERA KICKBOXINGA

Trener, u smislu Zakona o sportu, je osoba koja samostalno programira i provodi sportsku pripremu, sportsku rekreaciju i sportsku poduku.

Trener mora imati stručnu spremu najmanje na razini trenera prvostupnika sukladno posebnom propisu.

Treneri, prema Zakonu o sportu, imaju pravo na nagrade za sportska ostvarenja.

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>