Kalendar natjecanja – 2018

Službeni kalendari možete preuzeti na sljedećem linku:

– HKBS KALENDAR NATJECANJA ZA 2018 rev 1