Kalendar natjecanja – 2017

Službene kalendare možete preuzeti na sljedećim linkovima:

– HKBS KALENDAR NATJECANJA ZA 2017 rev 4

– WAKO Calendar 2017 – 26.05.2017